[[Site/Publish_:_unsupportedBrowser]]
  • Päiväkodissamme on kerran viikossa englannin kieleen tutustumista, opettelemme perussanoja, värejä, numeroita ja teemaan/ vuodenaikaan liittyviä asioita
  • Maahanmuuttajataustaisista lapsista ja perheistä meillä on yli 10.v. Kokemus
  • Lähes kaikki hoitosuhteeseen liittyvät materiaalit löytyvät myös perheen omalla äidinkielellä. Tarvittaessa käytössä on tulkkipalvelut.